Νέα
2017-04-14
Η κριτική για τον δεύτερο ακυκλοφόρητο δίσκο της πολύ καλής μπάντας από τη Σουηδία,Dom Dracul, που ονομάζεται "Devil Dedication" είναι online.
2017-02-02
Η κριτική για τον (όχι και τόσο) καινούριο δίσκο των Σουηδών Dom Dracul, Cold Grave (2016), είναι online
2016-12-18
Η Κριτική της πρώτης κυκλοφορίας των Schlammblut από τη Γερμανία που ονομάζεται "May I Suffer (EP 2016)", είναι online.
2016-11-28
Η κριτική για τον καινούριο βλάσφημο, βάρβαρο, δεύτερο ολοκληρωμένο δίσκο των Deus Ignotus από την Ελλάδα, "Hexapterygon", είναι online.
2016-09-14
Αυτή είναι μια πολύ καλή πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια που πρέπει να ακούσετε. Διαβάστε την κριτική για το "Luciferian Fullmoon Necromancy (2016)" από τους Lykaionas από την Ελλάδα.
Διάβασε όλα τα νέα